طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی (Shell & Tube Heat Exchanger)


کارفرما : شرکت پالایش نفت آفتاب

موقعیت پروژه : بندرعباس

سال اجرا پروژه : 1400

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. فاز چهارم. بلوار اندیشه. خیابان 802

تلفن  تماس :    071377315270   ,   07137731529 

پست الکترونیکی :   info@sazehsanat.org

ساعات کاری :  شنبه تا پنج شنبه  17:00-08:00