ساخت  Flare Riser,Vent Stack,Pilot


کارفرما: شرکت کیمیاگران صنعت پارس

موقعیت پروژه: پتروشیمی کرمانشاه

سال اجرا پروژه : 1400

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. فاز چهارم. بلوار اندیشه. خیابان 802

تلفن  تماس :    071377315270   ,   07137731529 

پست الکترونیکی :   info@sazehsanat.org

ساعات کاری :  شنبه تا پنج شنبه  17:00-08:00