تماس با ما:


آدرس : شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، فاز 4، بلوار اندیشه، خیابان 802

تلفن : 07137731529- 07137731527

کد پستی : 7158198993

وب سایت: www.sazehsanat.org

پست الکترونیکی: Info@sazehsanat.org

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. فاز چهارم. بلوار اندیشه. خیابان 802

تلفن  تماس :    071377315270   ,   07137731529 

پست الکترونیکی :   info@sazehsanat.org

ساعات کاری :  شنبه تا پنج شنبه  17:00-08:00