ساخت تجهیزات واحد بازیافت گسولین دی.ام.دی پتروشیمی خارک


کارفرما: شرکت دانش تک انرژی سبز

موقعیت پروژه: پتروشیمی خارک

سال اجرا پروژه : 1397

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. فاز چهارم. بلوار اندیشه. خیابان 802

تلفن  تماس :    071377315270   ,   07137731529 

پست الکترونیکی :   info@sazehsanat.org

ساعات کاری :  شنبه تا پنج شنبه  17:00-08:00