شركت سازه صنعت سنا فارس با برخورداری از سیستم‌های سازمانی و استانداردهای نوین همواره تلاش خود را بر این موضوع معطوف نموده تا در مسیر تعالی گام‌های استوارتری برداشته و با حفظ و ارتقای جایگاه خود در راستای بالندگی صنعت كشور گام بردارد:

استانداردهای مدیریتی و گواهی‌نامه‌ها:

گواهینامه سیستم مديريت کیفیت ISO 9001
 گواهینامه سیستم مديريت زيست محیطي ISO 14001
 گواهینامه سیستم سلامت و ايمني حرفه اي ISO 45001
 گواهینامه سیستم ايمني و سلامت در کارHSE
 سیستم مديريت کیفیت صنايع نفت و گاز  ISO 29001

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. فاز چهارم. بلوار اندیشه. خیابان 802

تلفن  تماس :    071377315270   ,   07137731529 

پست الکترونیکی :   info@sazehsanat.org

ساعات کاری :  شنبه تا پنج شنبه  17:00-08:00