مهندسی و ساخت
شرکت سازه صنعت سنا فارس از بدو تاسیس تاکنون پروژه‌های مختلفی را به صورت کلید در دست، تحت دشوارترین شرایط اقلیمی و با به‌کارگیری بیش از صدها پرسنل ستادي و عملياتي با موفقیت در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است.

شرکت سازه صنعت سنا فارس از بدو تاسیس تاکنون پروژه‌های مختلفی را به صورت کلید در دست، تحت دشوارترین شرایط اقلیمی و با به‌کارگیری بیش از صدها پرسنل ستادي و عملياتي با موفقیت در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است.

سیاست راهبردی شرکت سازه صنعت سنا فارس، کاهش تعداد پیمانکاران فرعی بخش­های اصلی پروژه است، امری که باعث می شود علاوه بر پیش بینی هر گونه تأخیر در انجام پروژه، انعطاف پذیری سازمان را در برابر تغییرات افزایش داده و این شرکت را قادر نماید تا با انجام تغییرات لازم در زمان‌بندی پروژه، اتمام پروژه را در موعد مقرر تضمین نمايد.

آدرس ارتباطی ما

آدرس شرکت: شیراز. شهرک صنعتی بزرگ. بلوار کوشش شمالی. فاز چهارم. بلوار اندیشه. خیابان 802

موبایل : 09173390863

ایمیل : info@sazehsanat.org